Дополна на EU Заштита на податоци

Како можеме да објавиме ваши фотографии

Точката која не интересира сите нас и која ќе донесе големи промени. Промените на правила за заштитата на податоци во ЕУ значи дека во иднина мора да постои  потранспарентен начин на чување, менаџирање и архивирање на лични податоци. Ова ќе има голем ефект на објавувањето на нашето месечно компаниско списание, како и во други објавени медиуми.

Од 25 Maj, 2018, мора да се приложи комплетирана декларација со согласност за сите фотографии кои ќе ни ги праќате. Без оваа декларација не ни е дозволено да објавиме содржина. Затоа ве молиме да направите следно Ч помгнете ни да се усогласиме со новата регулатива и да го сочуваме дизајнот на PICTURES AND STORIES во својата најинтересна форма.