Пасти

Во основа, сѕруктурата на пастите е иста како кај мастите за подмачкување. Примарна е разликата во процентот на тврди лубриканти. Додека истата е до 10% во мастите за подмачкување, во пастите се движи од  30 и 70%. Пастите на  LIQUI MOLY обезбедуваат подмачкување, сепарација и антикорозивен ефект, дури и под екстремни температури и притисоци.

Пребарај