Нова LIQUI MOLY aпликација

Брз начин да најдете вистинско масло

LIQUI MOLY комплетно ја ревидираше својата апликација. Дава информации кое е вистинското масло за специфични возила.  LIQUI MOLY апликацијата е бесплатна за  iOS и Android.

Во центар на фокусот на нашата нова апликација е  oil guide. Корисникот го внесува брендот, моделот и типот на мотор а апликацијата дава инфрмација кое масло е најадекватно за вашето возило. ВО денешно време, користењето на погрешно маслоби било исто како да ставите погрешен резервен дел што може да создаде опасно оштетување на моторот. Апликацијата дава детали и за останатите оперативни течности кои му требаат на вашето возило како што се маслото за трансмисија, серво, антифриз и течност за кочници.

Ресурси и позадински информации 

Апликацијата покажува и каде е  LIQUI MOLY достапен, дава позадински информации за маслата и адитивите а ги прикажува и најновите вести за  LIQUI MOLY. Може да се кристи на Англиски, Германски, Француски, Шпански, Дански, Норешки, Фински, Португалски, Руски и Италијански јазик а може да се симне од Apple App Store и Google Play Store.