COPPER PASTE

Бакарна паста која се користи особено во услови на висока температура, како и на навртни спојки и површини кои се изложени на високи температури, висок притисок или оптеретување, како и на крозивни ефекти, како што се на пример навртки на компресори, турбини и издувни системи, како и навои на свеќички. Распон на работна температура е од –30°C до +1100°C.

За подмачкување и заштита од корозија на спојните точки кои се изложени на висока температура, висок притисок,. Се користи во хемиска и петрохемиска индустрија, електрани, керамичка индустрија в погони во кои се монтираат машини и моторни возила на издувни системи, ауспуси и сл.

 

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Тука сме за вашите прашања:
Телефон: 070 400 953, 071 307 778
или преку контакт форма

MADE IN GERMANY

Топ квалитет кој се базира на испитување, развој и производство во Германија

КОМПЛЕТНА ПОНУДА

Изберете повеќе од 4.000 производи.
Се на едно место