Увозник и дистрибутер за Македонија

LIQUI MOLY Mакедонија
Ѓорче Петров бр.101

1000 Скопје, Македонија

Телефон : 071 30 777 8, 070 400 953

E-mail: info@liqui-moly.mk