Качување по планини, собирање рекорди. Преживување преку вредна работа. По падот доаѓа раст