LM 47 LONG-LIFE GREASE + MOS2

е посебна маст со висок квалитет. MoS2 кој се наоѓа во одбрани основни состојки на оваа маст и дава исклучително добри својства на подмачкување и под големи оптоварувања, за разлика од други масти. Во тек на работата на оваа маст еден ултра тенок слој на молибден сулфид е формиран на сите лизгачки површини, а истиот слој останува дури и откако самата маст ќе се потроши. Исклучително долготрајни својства на подмачкување. Може да се користи и кај централни системи на подмачкување. Опсег на работна температура : – 30°C до + 125°C. Означено во склад со  DIN 51502 KPF 2 K-30.

Оваа маст се користи за склопување, одржување и поправка на моторни возила, работни машини, како и други индустриски опреми и машини. Наменета на лежишта кои работат под висок притисок, осовини, навои и водилки. Исто така е погодно и за спојките на константна ротација.

 

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Тука сме за вашите прашања:
Телефон: 070 400 953, 071 307 778
или преку контакт форма

MADE IN GERMANY

Топ квалитет кој се базира на испитување, развој и производство во Германија

КОМПЛЕТНА ПОНУДА

Изберете повеќе од 4.000 производи.
Се на едно место