Моторни масла

Моторот е срце на Вашето возило. Моторното масло е неговата крв. Но не се сите моторни масла исти. Со брзиот развој на моторите и побарувањата од маслите драстично се зголемија. Денес, маслото, мора да биде способно да направи многу повеќе од тоа само да го подмачкува и лади моторот. Тоа мора да работи на високи температури и притисок. Мора да го чисти моторот од остатоци од согорување, киселини, води и горивни честици. Мора да го штити моторот од корозија и да гарантира негово здравје. Модерните моторни масла се високо технолошки производи, специјално дизајнирани за специјални модели на возила. Затоа, производителите на возила одобруваат само специјално избрани моторни масла. Кои се одбренијата можете да видите во нашиот  Oil Guide.

LIQUI MOLY нуди специјално масло за секое возило на светот. Нашите моторни масла имаат голема листа на одобрувања од Германските  и прекуокеански производители на возила, или ги задоволуваат побарувањата на производителите. Одобрувањата на производителите значат дека за маслата се задоволуваат одредени минимални побарувања. Ние одиме над овие побарувања и развиваме масла кои, на пример имаат посилни перфроманси на чистење од оние кои ги бара производителот на возила.